Aktualności

Słowo Przewodniczącego PKR KSM podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki Akcji Katolickiej

12 czerwca 2019
Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej, fot. archiwum AK

„Z Maryją idziemy w przyszłość” – pod takim hasłem Akcja Katolicka pielgrzymowała do Matki Bożej 7 i 8 czerwca 2019 r. W czasie spotkania głos zabrał Przewodniczący Prezydium Krajowej Rady KSM druh Patryk Czech. Poniżej treść przemówienia:

Ekscelencjo Księże Biskupie Mirosławie,
Szanowna Pani Prezes Urszulo,
Zarządzie Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej,
Drodzy Członkowie Akcji Katolickiej!

W imieniu swoim oraz Asystenta Generalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży ks. dr. Andrzeja Lubowickiego pragnę serdecznie podziękować za zaproszenie na dzisiejsze modlitewne spotkanie. Kiedy uczestniczyłem w ubiegłorocznym, moim oczom ukazał się obraz dużego, zorganizowanego Stowarzyszenia kochającego Maryję, naszą Matkę. Widok ten buduje oraz zaprasza do refleksji. Pragnę podziękować Państwu za to świadectwo wiary, które jest dla mnie, młodego człowieka, cenne.

„Z Maryją idziemy w przyszłość”, razem „Z Maryją idziemy w przyszłość” – tylko pod takim hasłem Akcja Katolicka i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w zorganizowany sposób może wysyłać  do świata impuls, że Bóg i Ojczyzna to najważniejsze wartości.

Zwracam się do Państwa także z prośbą, byśmy nawzajem wspierali się w misji apostolstwa. Nam, młodym, potrzeba wzorców, oparcia, a nawet lekcji, jak należy służyć Bogu i bliźniemu. My zaś pragniemy dzielić się entuzjazmem wiary i młodzieńczym zapałem do pracy.

Ufam, że z dzisiejszego spotkania popłynie przesłanie, że my, członkowie KSM i Akcji Katolickiej, mamy zaszczyt współpracować ze wspaniałymi kapłanami, którzy nas wspierają oraz prowadzą. Ponadto, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny oparty na Bogu. A także, że nie pozwolimy drwić z naszych symboli. Tylko mając ugruntowane wartości i mocny kręgosłup moralny, możemy iść w przyszłość.

Kończąc chciałbym prosić Państwa o modlitwę w intencji druhen i druhów zrzeszonych w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży. Polecajcie nas, proszę, dzisiaj Bogu przez wstawiennictwo Maryi. Zapewniam również, że Prezydium Krajowej Rady jak i Diecezjalne Stowarzyszenia są otwarte na współdziałanie w budowaniu Polski Chrystusowej.

Święty Janie Pawle II, orędowniku prawdy – módl się za nami!

Z KSM-owskim „Gotów!”
druh Patryk Czech

Przekaż 1% podatku na rzecz KSM!