Aktualności

Rusza projekt „Środowisko Młodzieży”

14 listopada 2018

„FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY” rozpoczyna działania projektowe! KSM-owicze działamy EKOLOGICZNIE, aby wprowadzać w czyn treści zawarte w encyklice Papieża Franciszka „Laudato si’”.

Prezydium Krajowej Rady z radością podejmuje honorowy patronat nad akcją i dołoży starań, by idee projektu promować i zapraszać druhny i druhów do włączenia się w działania.

Środowisko Młodzieży to ogólnopolski program aktywnej edukacji ekologicznej realizowany poprzez szkolenia, eventy, seminaria, konferencje oraz aplikację na urządzenia mobilne, skierowany przede wszystkim – ale nie tylko – do młodych osób w wieku 14-30 lat. Jego głównym celem jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez edukację ekologiczną młodych ludzi i promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

Przejdź na stronę projektu
Przekaż 1% podatku na rzecz KSM!