Aktualności

KSM dla Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich o ekologii

9 marca 2020

7 marca w Domu Pielgrzyma „Amicus” w Warszawie odbyło się spotkanie Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich. Zaproszenie na to spotkanie otrzymało również Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, które reprezentowała Anna Błazińska – Zastępca Przewodniczącego Prezydium Krajowej Rady. Tematem spotkania było rozumienie problemu ekologii w świetle encykliki Papieża Franciszka „Laudato si”.

Po krótkiej modlitwie i wprowadzeniu do dalszych rozważań przez o. Adama Schulza SJ, uczestnicy wysłuchali konferencji o. Stanisława Jaromiego OFM Conv.- przewodniczącego Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu. Prelegent w swoim wystąpieniu zaznaczył, że pełne zjednoczenie człowieka musi odbyć się na czterech płaszczyznach: pomiędzy Bogiem i człowiekiem, człowiekiem i innymi ludźmi, człowiekiem z sobą samym i człowiekiem z przyrodą. Wyjaśnił też jak ekologia powinna być rozumiana przez katolików: „Ekologia to troska o każde życie. Każde życie stworzone przez Boga… życie zwierząt, życie roślin… Musimy jednak pamiętać, że to człowiek jest największym bogactwem ziemi”.

Po krótkiej przerwie, o zabranie głosu zostali poproszeni przedstawiciele poszczególnych wspólnot, w tym reprezentantka KSM. Zgromadzeni zostali zapoznani z najważniejszymi działaniami na rzecz ochrony środowiska inicjowanymi przez KSM: Bug rzeka życia- edukacja młodzieży, młodzież dla ekorozwoju, Młodzi tej Ziemi, Elektro Odpowiedzialni, Kajakowy Patrol św. Franciszka, Młodzi dla Środowiska oraz Środowisko Młodzieży. Druhna zachęciła też do korzystania z Aplikacji Dobra.

Inne wspólnoty, które zaprezentowały swoje działania ekologiczne to GCCM-Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska, Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu, Caritas Polska oraz Ruch Światło-Życie, Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Polsce.

Po prezentacjach, uczestnicy wspólnie zastanawiali się w jaki sposób ruchy katolickie w Polsce mogą włączyć się w obchody „Tygodnia Laudato si”, który przypada w dniach 16-24 maja.

Papież Franciszek w „Laudato si” napisał: „Środowisko jest dobrem publicznym, mieniem całej ludzkości i wszyscy są za nie odpowiedzialni”. Wydarzenia takie jak spotkanie Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich poświęcone ekologii, są wyrazem gotowości na wezwanie Papieża do dbania o „wspólny dom”.

Przekaż 1% podatku na rzecz KSM!