Aktualności

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży ma nowy Statut!

13 czerwca 2019
Przyjęto nowy Statut KSM

Z ostatniej chwili: biskupi zgromadzeni na 383. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski jednogłośnie przyjęli nowy Statut KSM! Radości nie ma końca!

Dziękujemy wszystkim, którzy na przestrzeni ostatnich lat włączali się w tworzenie projektu nowego Statutu – przede wszystkim członkom Sekcji ds. zmian w Statucie i Regulaminach, wszystkim Zarządom Diecezjalnym i Asystentom Diecezjalnym za przyjęcie projektu w lutym i maju br., a także każdemu KSM-owiczowi, który zaangażował się i przesłał swoje poprawki, propozycje zmian, uwagi – zarówno na ostatniej prostej, jak i przez całe kilka lat odkąd podnoszony jest temat nowego Statutu! To był kawał dobrej roboty!

A przed nami dalsze prace – tym razem nad zmianami w Regulaminach KSM.

Przejdź do nowego Statutu KSM

fot. episkopat.pl

Przekaż 1% podatku na rzecz KSM!